Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.10.2018

Nájomná zmluva na pozemok

=

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Tibor Morovič - Manussi, Kajal

04.10.2018

Dodatok k zmluve o dielo

2

3 587,46 EUR tritisícpäťstoosemdesiatsedem euro 46/100

TIMS, s.r.o., Nitra

obec Kráľová nad Váhom

13.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

16/2018

600,00 EUR šesťsto

ZO CSEMADOK Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

12.09.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

1

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Ing. Martin Vavřinek

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

19/2018

1 200,00 EUR tisícdvesto

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

18/2018

400,00 EUR štyristo

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

17/2018

162,00 EUR stošesťdesiatdva

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

14/2018

300,00 EUR tristo

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

06.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

15/2018

1 400,00 EUR tisícštyristo

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

06.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

13/2018

1 400,00 EUR tisícštyristo

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

06.09.2018

Kúpna zmluva

Z201831017_Z

69 649,00 EUR šesťdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsaťdeväť eur

STEBERG s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

24.07.2018

Dodatok č.1 k ZoD č.05/06/2018

1

0,00 EUR

TIMS, s.r.o., Nitra

obec Kráľová nad Váhom

23.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2018

12/2018

8 760,00 EUR osemtisícsedemstošesťdesiat euro

Futbalový Club Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

11.07.2018

Zmluva o dielo

05/06/2018

67 746,34 EUR šesťdesiatsedemtisícsedemstoštyridsaťšesť euro 34/100

TIMS, s.r.o., Nitra

obec Kráľová nad Váhom

29.06.2018

Kúpna zmluva

12018

1,00 EUR jedno euro

obec Kráľová nad Váhom

Bergendi a spol.

28.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/223

80 985,60 EUR osemdesiattisícdeväťstoosemdesiatpäť euro, 60/100

obec Kráľová nad Váhom

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

28.06.2018

Zmluva o dielo

11/2018

6 179,75 EUR šesťtisícjednostosedemdesiatdeväť euro, 75/100

MAOM service, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

06.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

10/1/2018

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

TOPSET Solutions s.r.o.

04.06.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

5/2018

150,00 EUR stopäťdesiat

Gabriel Szulló

obec Kráľová nad Váhom

31.05.2018

Zmluva o balíčku GPDR+ a certifikáte SSL

BAL-43-5-2018

516,00 EUR päťsto šestnásť

Galileo Corporation s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

22.05.2018

Mandátna zmluva

02/2018

492,00 EUR štyristodeväťdesiatdva euro

KOODIS spol. s r.o. Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

24.04.2018

Dohoda o urovnaní

8/2018

900,00 EUR Deväťsto

OZ FK Betonáris

obec Kráľová nad Váhom

13.04.2018

Zmluva o krátkodobom nájme

6/2018

600,00 EUR šesťsto

OZ FK Betonáris

obec Kráľová nad Váhom

11.04.2018

Zmluva o prenájme pozemku

4/2018

32,60 EUR

Attila Pozsonyi

obec Kráľová nad Váhom

11.04.2018

Kúpna zmluva

3/2018

0,00 EUR

Erazmus Molnár

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: