Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2018

Dohoda o urovnaní

8/2018

900,00 EUR Deväťsto

OZ FK Betonáris

obec Kráľová nad Váhom

13.04.2018

Zmluva o krátkodobom nájme

6/2018

600,00 EUR šesťsto

OZ FK Betonáris

obec Kráľová nad Váhom

11.04.2018

Zmluva o prenájme pozemku

4/2018

32,60 EUR

Attila Pozsonyi

obec Kráľová nad Váhom

11.04.2018

Kúpna zmluva

3/2018

0,00 EUR

Erazmus Molnár

obec Kráľová nad Váhom

09.04.2018

Zmluva o výpožičke

1/2018-V

0,00 EUR

Denisa Kovárová

obec Kráľová nad Váhom

05.04.2018

Zmluva o dielo

2/2018

4 980,00 EUR štyritisícdeväťstoosemdesiat eur

B-PROJEKT, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

28.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

18/02/110

9,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

KOMENSKY s. r. o.

09.02.2018

Zámenná zmluva č. 182018

1/2018

0,00 EUR

Ing. Arpád Beneš, Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

19.01.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

12018

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

ELEKOS OZV

29.11.2017

Dohoda o urovnaní

--

1 500,00 EUR

OZ FK Betonáris

obec Kráľová nad Váhom

06.11.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

6/11/2017

700,00 EUR sedemsto € + DPH

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

05.10.2017

Zmluva o dielo

158/2017

1 920,00 EUR jedentisícdeväťstodvadsať eur

VF Projekt & Marketing s.r.o., Šaľa - Veča

obec Kráľová nad Váhom

03.10.2017

Zmluva o kontokorentnom úvere

20/059/10

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Prima banka Slovensko, a.s.

18.09.2017

Kúpna zmluva

43/2017

3 869,00 EUR tritisícosemstošesťdesiatdeväť eur

CKD market s.r.o., Trnava

obec Kráľová nad Váhom

18.09.2017

Kúpna zmluva

42/2017

1 596,48 EUR

Erazmus Molnár

obec Kráľová nad Váhom

14.09.2017

Kúpna zmluva

=

3 084,00 EUR tritisícosemdesiatštyri eur

Gabriela Szabová, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Nájomná zmluva

1527/6153/NZ-2017

1 037,76 EUR

Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

41/2017

6 000,00 EUR

FC Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

40/2017

1 400,00 EUR

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

39/2017

250,00 EUR

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

38/2017

930,00 EUR

Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások (I.E.T.)

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

37/2017

500,00 EUR

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

36/2017

1 500,00 EUR

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

35/2017

1 200,00 EUR

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Nájomná zmluva

1325/6153/NZ-2017

1 825,37 EUR

Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: