Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.05.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

10/2017

514,00 EUR päťstoštrnásť eur

Ing. Arpád Beneš, Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

28.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

11/2017

352,00 EUR tristopäťdesiatdva eur

Mgr. Gabiela Pappová, Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

27.04.2017

Kúpna zmluva č. 28/2017

28/2017

12,00 EUR

Gabriel Morovič

obec Kráľová nad Váhom

27.04.2017

Zámenná zmluva č. 27/2017

27/2017

0,00 EUR

Gabriel Morovič

obec Kráľová nad Váhom

24.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

24/2017

92,00 EUR deväťdesiatdva eur

Ing.Zuzana Klaučová, Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

24.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

15/2017

407,00 EUR štyristosedem eur

Magdaléna Takáčová, Dlhá nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

20/2017

164,00 EUR jednostošesťdesiatštyri eur

Jozef Moravec , Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

24.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

19/2017

164,00 EUR jednostošesťdesiatštyri eur

Rastislav Moravec, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

24.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

18/2017

211,00 EUR dvestojedenásť eur

Mária Kádárová, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

24.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

17/2017

211,00 EUR dvestojedenásť eur

Júlia Latiková, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

24.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

14/2017

407,00 EUR štyristosedem eur

Estera Ternényová, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

21.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

9/2017

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Gabriel Bergendi, Galanta

obec Kráľová nad Váhom

21.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

7/2017

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Ing. Emil Vavrík, Galanta

obec Kráľová nad Váhom

21.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

6/2017

318,00 EUR tristoosemnásť eur

Ján Kostolanský, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

12/2017

723,00 EUR sedemstodvadsaťtri eur

MUDr.Pavol Miček, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Zmluva o dielo "Pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia

Zmluva o dielo

1 990,00 EUR jedentisícdeväťstodeväťdesiat

Ing.Stanislav Mudrák, Podhradí

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

8/2017

482,00 EUR štyristoosemdesiatdva eur

Gabriel Bergendi, Kráľová nad Váhom č.2

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

22/2017

184,00 EUR jednostoosemdesiatštyri eur

Mgr.Magdaléna Dečová, Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

21/2017

184,00 EUR jednostoosemdesiatštyri eur

Mgr.Magdaléna Dečová, Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

16/2017

227,00 EUR dvestodvadsaťsedem eur

Helena Židiková, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

13/2017

407,00 EUR štyristosedem eur

Ing.Alžbeta Takáčová, Palárikovo

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

5/2017

52,00 EUR päťdesiatdva eur

Attila Pozsonyi

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

4/2017

1 059,00 EUR jedentisícpäťdesiatdeväť eur

Monika Vinceová

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

3/2017

1 059,00 EUR jedentisícpäťdesiatdeväť eur

Jozef Vince, Kráľová nad Váhom č. 321

obec Kráľová nad Váhom

27.03.2017

Zmulva o výpožičke č. 3/2017

3/2017

0,00 EUR

Bergendi a spol.

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: