Navigácia

Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.10.2021

44/2021

Servis - nastavenie plynových kotlov ÚK v budove kultúrneho domu

neuvedené

Montážné služby - Szomolai s.r.o., Cintorínská 753, 925 03 Horné Saliby

obec Kráľová nad Váhom

18.10.2021

43/2021

oprava kotla ÚK v byte č. 709/1 - nefunkčná tlaková nádoba

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

18.10.2021

42/2021

Oprava kotla ÚK v byte č.708/3 - svietia kontrolné svetlá

neuvedené

Gabriel Iványi - IG - H, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

18.10.2021

41/2021

oprava kotla ÚK v byte 709/5 - slabý tlak teplej vody

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

05.10.2021

40/2021

Odborná prehliadka nízkotlakových kotlov a tlakových nádob v kotolne pri ZŠ a MŠ

neuvedené

EURO - Exclusive spol, s r.o, Stavbárska 1048/5, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

22.09.2021

39/2021

servis, nastavenie plynových kotlov v zariadeniach obce

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

22.09.2021

38/2021

oprava kotla ÚK v byte č. 711/4

neuvedené

Gabriel Iványi - IG - H, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

20.09.2021

37/2021

policová zabudovaná skriňa 4 x 3 m, pre materskú školu, učebňa s VJM

950,00 EUR deväťstopäťdesiat eur

Gabriel Szulló

obec Kráľová nad Váhom

20.09.2021

36/2021

ošetrenie drevín na miestnom cintoríne - zdravotný rez (lipy a jašeň)

996,00 EUR deväťstodeväťdesiatšesť eur

AK FILTER s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

14.09.2021

35/2021

Technická prehliadka motorového vozidla Škoda Rapid a výmena oleja

neuvedené

Autoprofit s.r.o. Školská 743/2, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

20.08.2021

34/2021

audit za rok 2020

Neuvedené

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

19.08.2021

33/2021

technická a emisná kontrola

Neuvedené

Autoprofit s.r.o. Školská 743/2, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

10.08.2021

32/2021

Mini rúra Orava - jednoizbový byt v bytovom dome 5 b.j.

122,10 EUR jednostodvadsaťdva eur desať centov

Alza.cz

obec Kráľová nad Váhom

10.08.2021

31/2021

oprava traktorovej kosačky Starjet

neuvedené

Kleč Róbert - Galanta

obec Kráľová nad Váhom

04.08.2021

30/2021

hygienické a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ a MŠ

neuvedené

PP-SOFT, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

04.08.2021

29/2021

elektromontážne práce - zapojenie elektrického ohrievača vody v sociálnych zariadeniach základnej šk

neuvedené

Robert Vincze - ROBI ELEKTRO

obec Kráľová nad Váhom

04.08.2021

28/2021

telekomunikačný vonkajší Box IP 67

neuvedené

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

19.07.2021

27/2021

náhradný súčiastok do traktorovej kosačky

64,00 EUR šesťdesiatštyri eur

J & M Technik s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

06.07.2021

26/2021

oprava záv lahového systému na futbalovom ihrisku

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

IVO spol. s r.o. Viničné

obec Kráľová nad Váhom

06.07.2021

028

Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ, MŠ, obec

602,42 EUR šesťstodva eur štyridsaťdva centov

Cleansberg Kft.

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2021

25/2021

Stavaná šatníková skriňa pre materskú školu 6 m x 3 m s posuvnými dverami

1 200,00 EUR jedentisícdvesto eur

Gabriel Szulló

obec Kráľová nad Váhom

16.06.2021

24/2021

oprava kotla ÚK typ PROTHERM v byte č.244/E

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

16.06.2021

23/2021

oprava kotla ÚK typ Waillant v byte č.710/5

neuvedené

Gabriel Iványi - IG - H, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

16.06.2021

22/2021

stavaná policová skriňa s dverami pre základnú školu s VJS

1 230,00 EUR jedentisícdvestotridsať eur

Gabriel Szulló

obec Kráľová nad Váhom

16.06.2021

21/2021

Spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2021 - 2027.

1 550,00 EUR jedentisícpäťstopäťdesiat eur

e-Gemini, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: