Navigácia

Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.06.2021

20/2021

Interaktívna tabuľa PRO - Board 78 pre materskú školu

865,00 EUR osemstošesťdesiatpäť eur

MIPOS PC s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

14.04.2021

19/2021

dodávka, montáž a oprava interiérových žalúzií na budove materskej školy

750,20 EUR sedemstopäťdesiat eur dvadsať centov

FORES s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

09.04.2021

18/2021

projektová dokumentácia - zníženie energetickej náročnosti - objekt zázemia futbalového štadiónu

4 800,00 EUR štyritisícosemsto eur

Projektová kancelária ZONAR s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

09.04.2021

17/2021

výškopisné a polohopisné zameranie ulíc Kajalská, Malá, časť ul.Šaľskej, Cintorínskej a časť námesti

neuvedené

HE Realitná a geodetická kancelária, Galanta

obec Kráľová nad Váhom

09.04.2021

16/2021

hlavná ročná kontrola detského ihriska - námestie

neuvedené

OLI ihriská, s.r.o. Jasová

obec Kráľová nad Váhom

09.04.2021

15/2021

hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihraska - areál futbalového štadióna

neuvedené

Transporterexpert s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

01.04.2021

14/2021

rozbor vody artézskej studne

neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

31.03.2021

11/2021

vyhotovenie tabúľ - zákaz vyvážanie odpadu

88,20 EUR osemdesiatosem eur dvadsať centov

MultiMedia s.r.o., 925 01 Matúškovo 103

obec Kráľová nad Váhom

31.03.2021

13/2021

práce s mechanizmami - odvoz odpadu

neuvedené

Kristína Kaplanová Žiharec 127

obec Kráľová nad Váhom

31.03.2021

12/2021

oprava kotla ÚK typ PROTHERM v byte č. 244/E

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

24.03.2021

10/2021

náhradné súčiastky, diely - traktor ZETOR

neuvedené

AGRO-BÍRÓ, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

24.03.2021

09/2021

Respirátor FFP2 NR - pre obyvateľov

neuvedené

Pro-Hand s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

24.03.2021

08/2021

respirátory FFP2 NR -pre zamestnancov

neuvedené

Pro-Hand s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

03.03.2021

7/2021

likvidácia NO

Neuvedené

FCC Slovensko, s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

01.03.2021

06/2021

Náhradné súčiastky dso traktorovej kosačky

neuvedené

Mountfield SK, s.r.o., Martin

obec Kráľová nad Váhom

05.02.2021

05/2021

oprava kotla ÚK v byte 708/2 - výmena poistného ventilu.

neuvedené

Gabriel Iványi - IG - H, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

05.02.2021

04/2021

oprava plynového kotla ÚK v byte 707/3 - výmena výmenníka TÚV

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

22.01.2021

03/2021

Oprava plynového kotla ÚK v byte č.710/6 - výmenník TÚV

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

22.01.2021

02/2021

Oprava plynového kotla ÚK v byte č.709/5 - výmenník TÚV

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

22.01.2021

01/2021

Oprava plynového kotla ÚK v byte č.244/A

neuvedené

Martin Danada-Damagas

obec Kráľová nad Váhom

28.12.2020

42/2020

architektonická štúdia na viacúčelový objekt - jedáleň a budova obecného úradu v obci Kráľová nad Vá

1 920,00 EUR jedentisícdeväťstodvadsať eur

Kováč Architects s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

28.12.2020

41/2020

Deratizácia v budove základnej školy

neuvedené

Ladislav Žitňák - Dezinfekcia

obec Kráľová nad Váhom

18.12.2020

40/2020

pracovná obuv a odev pre zamestnancov

500,00 EUR päťsto eur

Pro-Hand s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

17.12.2020

39/2020

prečistenie kanalizácie v byte č.709/4 - odpad WC

neuvedené

LUKIN PLUS s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

30.11.2020

38/2020

dodávka betónu B20, priechody pre chodcov

neuvedené

AQUAMONT, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: