Navigácia

Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.04.2020

12/2020

Multifunkčné zariadenie Fax Canon

115,90 EUR jednostopätnásť euro 90/100

Marek Mikloš - Tycan Trnava

obec Kráľová nad Váhom

29.04.2020

11/2020

osobné ochranné pomôcky - kombinéra biela - ochranné pomôcky pre opatrovateľky

neuvedené

Ĺubica, s.r.o. Bratislava, Vajnorská 131/A

obec Kráľová nad Váhom

14.04.2020

10/2020

Vypracovanie projektovej dokumentácie vykurovania veľkej sály kultúrneho domu

540,00 EUR päťstoštyridsať eur

Ing. Bálint Lancz

obec Kráľová nad Váhom

06.04.2020

9/2020

Oprava kotla ÚK typ Wailland v byte č. 708/1

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

06.04.2020

8/2020

Oprava kotla ÚK typ Waillant v byte č.707/2

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

23.03.2020

7/2020

dvojvrstvové bavlnené ochranné rúška pre obyvateľov

neuvedené

Pro-Hand s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

23.03.2020

6/2020

bavlnené ochranné rúška pre obyvateľov

1 440,00 EUR jedentisícštyristištyridsať euro

LINDTEX s.r.o. Vozokany

obec Kráľová nad Váhom

23.03.2020

5/2020

Odstránenie havarijnej situácie - zatekanie strechy na budove obecnej knižnice

neuvedené

Klampiarstvo HAKL – Ernest Hanák, 925 91 Kráľová nad Váhom 150

obec Kráľová nad Váhom

04.02.2020

4/2020

zriadenie elektrickej zásuvky v kultúrnom dome

neuvedené

DeLa Elektro s.r.o. Kráľová nad Váhom 26

obec Kráľová nad Váhom

28.01.2020

3/2020

Oprava vykurovacieho systému kultúrneho domu

6 634,20 EUR šesťtisícšesťstotridsaťštyri eur 20/100

Montážné služby - Szomolai s.r.o., Cintorínská 753, 925 03 Horné Saliby

obec Kráľová nad Váhom

20.01.2020

2/2020

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Realizačný projekt výsadby zelene v obci Kráľová nad Váhom

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Ing. Júlia Straňáková - RUDBECKIA

obec Kráľová nad Váhom

13.01.2020

1/2020

Vypracovanie znaleckého posudku na rodinný dom súp.č.407 v k.ú. Kráľová nad Váhom

neuvedené

Ing. Mária Gašpieriková, Športová č 257, 925 71 Trnovec nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

13.12.2019

37/2019

Objednávka na opravu kotla ÚK v byte č.708/1 - výmena snímača tlaku

neuvedené

Gabriel Iványi - IG - H, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

13.12.2019

36/2019

Objednávka na opravu kovania balkónových dverí v byte č.224/D

neuvedené

P&P Plast, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

13.12.2019

35/2019

Objednávka na stavebné práce naviac na stavbe Rekonštrukcia miestnych komunikácii

3 254,34 EUR tritisícdvestopäťdesiatštyri eur 34/100

CS,s.r.o. Strojárenská 5487 Trnava

obec Kráľová nad Váhom

04.12.2019

33/2019

Oprava kotla ÚK v byte 710/1

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

20.11.2019

32/2019

Oprava kotla ÚK typ Waillant v byte č.707/6

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

20.11.2019

31/2019

Oprava kotla ÚK v byte 712/1

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

30.10.2019

30/2019

objednávka na vyhotovenie tabúľ - prevádzkový poriadok detského ihriska

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

MultiMedia s.r.o., 925 01 Matúškovo 103

obec Kráľová nad Váhom

30.10.2019

29/2019

objednávka na opravu vchodových dverí na bytových domoch za štadiónom

neuvedené

RG PLAST s.r.o., Trstice

obec Kráľová nad Váhom

09.10.2019

28/2019

Oprava kotla ÚK v byte 707/5

neuvedená

Gabriel Iványi - IG - H, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

09.10.2019

27/2019

Oprava kotla ÚK v byte č.712/1

neuvedená

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

09.10.2019

26/2019

Prehliadka nízkotlakových plynových kotolní a tlakových nádob v kotolni ZŠ a MŠ

300,00 EUR tristo eur

EURO - Exclusive spol, s r.o, Stavbárska 1048/5, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

09.10.2019

25/2019

Oprava kotla ÚK v byte č.712/5

neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

09.10.2019

24/2019

Dotlač projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií

60,00 EUR šesťdesiat eur

STAVPROS NR, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: