Navigácia

Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.11.2018

43/2018

objednávka na vyhotovenie informačnej tabule a samolepky s logom EU a OPKŽP

0,00 EUR

MultiMedia s.r.o., 925 01 Matúškovo 103

obec Kráľová nad Váhom

14.11.2018

42/2018

Ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska

193,00 EUR jednostodeväťdesiattri euro

EKOTEC spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

26.10.2018

41/2018

výmena expanznej nádrže v plynovej kotolni - budova obecná knižnica

0,00 EUR

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

25.10.2018

40/2018

odstránenie havarijného stavu VO - NSO Jozefovský hon

0,00 EUR

Dezider Jurás Galvalux - HJP Matúškovo

obec Kráľová nad Váhom

08.10.2018

39/2018

oprava kotla ÚK v nájomnom byte č.712/1

Neuvedené

Revízie a servis s.r.o., Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

01.10.2018

38/2018

farba na náter detského ihriska

0,00 EUR

Jozef Kliský, akad.sochár

obec Kráľová nad Váhom

01.10.2018

37/2018

dotlač projektovej dokumentácie "Protipovodňová ochrana obce - revitalizácia odvodňovacích rigolov"

0,00 EUR

K&Z PROJECT s.r.o. Topoľnica

obec Kráľová nad Váhom

01.10.2018

36/2018

odborná prehliadka nízkotlakových kotolní a tlakových nádob - ZŠ, MŠ

0,00 EUR

EURO - Exclusive spol, s r.o, Stavbárska 1048/5, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

20.09.2018

33/2018

Prenájom plošiny - umývanie okien na budove ZŠ

0,00 EUR

Zoltán Bukovský - pilčík,práce vo výškach

obec Kráľová nad Váhom

20.09.2018

35/2018

Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska

0,00 EUR

Transporterexpert s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

20.09.2018

34/2018

Vypracovanie projektovej dokumentácie trvalého dopravného zariadenia

456,00 EUR štyristipäťdesiatšesť euro

STOMON s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

03.08.2018

32/2018

Oprava rozhlasovej ústredne

0,00 EUR

SEAK LC Prešov

obec Kráľová nad Váhom

02.08.2018

31/2018

Dopravné zrkadlo kruhové (STANDARD)

345,00 EUR tristoštyridsaťpäť eur

SIVEX, s.r.o. Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

31.07.2018

30/2018

soľná nádoba 100 litrová do úpravovne vody

0,00 EUR

Edgar Mertens, N.V.Gogola 2446/21, 071 01 Michalovce

obec Kráľová nad Váhom

27.07.2018

29/ 2018

Oprava, nastavenie vchodových dverí na bytových domoch

0,00 EUR

RG PLAST s.r.o., Trstice

obec Kráľová nad Váhom

11.07.2018

27/2018

autobus na zájazd do Rumunska (Zruženie Sv.kráľa)

1 640,00 EUR

DOPA - Servis, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

11.07.2018

26/2018

Piesok záhorácky praný pre materskú školu

0,00 EUR

Štrkopiesky Galanta, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

27.06.2018

24/2018

Odstránenie havarijného stavu - zatekanie strechy - bytovka č.707

0,00 EUR

DEKADAR, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

27.06.2018

22/2018

Vytýčenie podzemných vedení - vody a kanalizácie na ul. Poštová

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

27.06.2018

21/2018

Rezanie živičnej krytiny na ul. Taliga

0,00 EUR

ALTONAS GROUP SK s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

27.06.2018

20/2018

Výmena okien na budove klubu dôchodcov 2 ks

1 445,77 EUR jedentisícštyristoštyridsaťpäť euro 77/100

KOLAN spol. s r.o., Priemyselná 6, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

21.06.2018

23/2018

audit záverečného účtu obce za rok 2017

0,00 EUR

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

06.07.2017

6/2017

Dodávka a montáž dopravných značiek

4 400,47 EUR štyritisícštyristo Eur 47/100

HIT Slovensko, s.r.o. Sereď

obec Kráľová nad Váhom

08.06.2017

4/2017

audit účtovnej uzávierky za rok 2016

0,00 EUR

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

14.11.2016

8/2016

objednávka na vykonanie auditu účtovnej závierky za roky 2014 a 2015

0,00 EUR

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: