Navigácia

Obsah


 

Detail dodatku k zmluveč.: 2
 • Názov
  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
 • Číslo dodatku k zmluve
  2
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová nad Váhom - dodatok zverejnený v CRZ poskytovateľom dňa 17.06.2019, dodatok nadobudne účinnosť 18.06.2019
 • Cena
  0,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  18.6.2019
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
 • Dátum zverejnenia
  17.6.2019
 • 1. Zmluvná strana
  obec Kráľová nad Váhom
 • IČO
  00 306 070
 • DIČ
  2021024016
 • Adresa
  Kráľová nad Váhom č. 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
  obeckralovanv@stonline.sk
 • Web
  http://www.kralovanadvahom.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
 • IČO
  00 626 031
 • DIČ
 • Adresa
  Banská Bystrica, Tajovského 28
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  RNDr. Ferenc Bergendi
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka