Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.08.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

--

840,00 EUR osemstoštyridsať

obec Kráľová nad Váhom

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

25.08.2020

Mandátna zmluva

10/2020

2 200,00 EUR dvetisícdvesto eur

INPROKON-K s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

17.08.2020

Zmluva o dielo

-

4 990,00 EUR štyritisícdeväťstodeväťdesiat eur

a+office s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

01.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1N/20

1 555,20 EUR jedentisícpäťstopäťdesiatpäť 20/100/ročne

Stavba schodov 888 s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

3/2020

6 000,00 EUR šesťtisíc

FC Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

9/2020

430,00 EUR štyristotridsať

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

5/2020

350,00 EUR tristopäťdesiat

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

8/2020

700,00 EUR sedemsto

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

7/2020

1 300,00 EUR tisíctristo

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

4/2020

720,00 EUR sedemstodvadsať

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

6/2020

500,00 EUR päťsto

Renáta Slišková

obec Kráľová nad Váhom

06.05.2020

Zmluva o poskytobvaní služieb

01/2020

184 813,44 EUR jednostoosemdesiatštyritisícosemstotrinásť eur 44/100

FCC Slovensko, s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

30.04.2020

Zmluva o dielo

02/2020

3 755,70 EUR tristisícsedemstopäťdesiatpäť euro 70/100

Rastislav Gažúr - RG Parket Zvolen

obec Kráľová nad Váhom

27.04.2020

Zmluva o dielo

015/2020

17 210,95 EUR sedemnásťtisícdvestodesať eur 95/100

JD ROZHLASY s.r.o. 756 57 Horní Bečva

obec Kráľová nad Váhom

15.04.2020

Zmluva o dielo na vyhotovenie geometrických plánov

VGP/2020/4

842,00 EUR osemstoštyridsaťdva eur

ENgeo, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

24.02.2020

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

PZS/001/2020

587,04 EUR päťstoosemdesiatsedem 4/100

DUSLO a. s.

obec Kráľová nad Váhom

06.02.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov

3

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Ing. Martin Vavřinek

28.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služoeb - balík

1-751677056276

20,89 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

22.01.2020

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-751675611507

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

22.01.2020

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-751676198876

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

13.01.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-32-12-2019

790,00 EUR sedemstodeväťdesiat

Galileo Corporation s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

09.01.2020

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

KnV/2019

4 992,00 EUR štyritisícdeväťstodeväťdesiatdva eur

Kováč Architects s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

20.12.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

8710/209

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

05.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

143943 08U05

800,00 EUR osemsto eur

obec Kráľová nad Váhom

Environmentálny fond

03.12.2019

Kúpna zmluva

19/2019

1 332,00 EUR jedentisíctristotridsaťdva

obec Kráľová nad Váhom

Jozef Chatrnúch

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: