Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.11.2019

Mandátna zmluva

04/2019

600,00 EUR šesťsto eur

KOODIS spol. s r.o. Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

09.09.2019

Zmluva IV.

IV.

120,00 EUR

Štefan Rozkoš

obec Kráľová nad Váhom

09.09.2019

Zmluva III.

III.

350,00 EUR

Juraj Špaček

obec Kráľová nad Váhom

09.09.2019

Zmluva II.

II.

1 450,00 EUR

Sztárpont Kft.

obec Kráľová nad Váhom

09.09.2019

Zmluva I.

I.

117,59 EUR

Sztárpont Kft.

obec Kráľová nad Váhom

28.08.2019

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

PAN-S-13/2019

873,60 EUR osemstosedemdesiatri eur 60/100

Pannon Guard Security International, s.r.o., Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

27.08.2019

Mandátna zmluva

02/2019

1 800,00 EUR jedentisícosemsto euro

KOODIS spol. s r.o. Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

22.08.2019

Zmluva o dielo

TG/12/2019

1 440,00 EUR jedentisícštyristoštyridsať eur

Ing. Kovács Silvester - Thermopol, 29. augusta 16, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

21.08.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

18/2019

840,00 EUR osemstoštyridsať eur

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

21.08.2019

Zmluva o dielo

17/2019

15 146,28 EUR pätnásťtisícjednostoštyridsaťšesť eur 28/100

MARO, s.r.o. Sučany

obec Kráľová nad Váhom

19.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

494/2019

10 000,00 EUR desaťtisíc euro

obec Kráľová nad Váhom

Úrad vlády Slovenskej republiky

13.08.2019

Zmluva o dielo

19/2019

5 244,00 EUR päťtisícdvestoštyridsaťštyri eur

OLI ihriská, s.r.o. Jasová

obec Kráľová nad Váhom

08.08.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

1/1

15 400,17 EUR pätnásťtisíc štyristo 17/100

obec Kráľová nad Váhom

Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Kráľová nad Váhom

29.07.2019

dodatok k zmluve

2030380999

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

2030397691

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

2030331005

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

9922211761

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

9922211722

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

26.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071W419

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

obec Kráľová nad Váhom

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

25.07.2019

Zmluva o krátkodobom prenajme .....

15/2019

0,00 EUR nula

Futbalový Club Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.07.2019

Zmluva o dielo

2019/07/02

189 312,98 EUR jednostoosemdesiatdeväťtisíctristodvanásť eur 98/100

CS,s.r.o. Strojárenská 5487 Trnava

obec Kráľová nad Váhom

17.06.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

2

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

obec Kráľová nad Váhom

20.05.2019

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

0000

0,25 EUR 0,25/kg

obec Kráľová nad Váhom

biomarina-biowasre s. r. o.

20.05.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26

15.04.2019

Dodatok k Zmluve o dielo č.1/2019

1

Neuvedené

Novosedlík, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: