Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.04.2019

Zmluva o dielo

1/2019

297 307,16 EUR dvestodeväťdesiatsedemtisíctristosedem eur 16/100

Novosedlík, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

01.04.2019

Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb

ZoD 2019/01

650,00 EUR šesťstopaäťdesiat

obec Kráľová nad Váhom

AMICOUNT s. r. o.

01.04.2019

Zmluva o prevádzkovaní

43/02/89789/18

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

obec Kráľová nad Váhom

25.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

12/2019

1 000,00 EUR Jeden tisíc

Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások (I.E.T.)

obec Kráľová nad Váhom

25.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

10/2019

730,00 EUR sedemstotridsať

Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások (I.E.T.)

obec Kráľová nad Váhom

21.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

4/2019

10 165,00 EUR Desaťtisícstošesťdesiatpäť

FC Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

9/2019

600,00 EUR šesťsto

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

8/2019

400,00 EUR štyristo

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

7/2019

1 330,00 EUR tisíctristotridsať

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

14/2019

390,00 EUR tristodeväťdesiat

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

5/2019

335,00 EUR tristotridsaťpäť

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

11/2019

500,00 EUR päťsto

ZO CSEMADOK Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

13/2019

1 050,00 EUR Jeden tisícpäťdesiat

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

6/2019

1 000,00 EUR Jeden tisíc

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

18.03.2019

Zmluva o dielo

12/2019

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto eur

Mgr.Tibor Vajda - VF Project &Marketing

obec Kráľová nad Váhom

04.03.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva PS

350,00 EUR tristopäťdesiat

obec Kráľová nad Váhom

JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M

26.02.2019

Zmluva o dielo

1/2019

2 980,00 EUR dvetistícdeväťstoosemdesiat eur

STAVPROS NR, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

21.02.2019

Zmluva o dielo

04/2019

1 100,00 EUR jedentisícjednosto eur

Mgr.Tibor Vajda - VF Project &Marketing

obec Kráľová nad Váhom

20.02.2019

Zmluva č. ZNR 1111201822

ZNR 1111201822

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

ENVI-PAK, a. s.

19.02.2019

Rámcová mandátna zmluva

01/2019

18 720,00 EUR osemnásťtisícsedemstodvadsať eur

KOODIS spol. s r.o. Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

06.02.2019

Kúpna zmluva

3/2019

300,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

OZ Matúšova Zem - Mátyusföld PT

28.01.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2019

0,00 EUR

J. VINCE, s. r. o

obec Kráľová nad Váhom

24.01.2019

Dodatok č. 9 k zmluve o ykonaní zberu, ....

9

0,00 EUR

FCC Slovensko, s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

17.12.2018

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

MAS-02-2018

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

obec Kráľová nad Váhom

13.12.2018

Dodatok č. 1 k NZ

Dodatok č. 1 k NZ 1527/6153/NZ-2017

977,62 EUR deväťstosedemdesiatsedem 60/100

Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: