Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

V zmysle novely zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od 1.1.2020 vyplýva povinnosť zverejňovať na webovom sídle obce  „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“.

oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára (2.9 MB)