Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška na Zmeny a doplnky č.2 Územný plán obce Kráľová nad Váhom

Typ: ostatné
Obec Kráľová nad Váhom ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 16 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov predkladá návrh na Zmeny a doplnky č.2 platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Kráľová nad Váhom k pripomienkovaniu verejnosťou ( občanov) na dobu 30 dní od jeho vyvesenia spôsobom v mieste obvyklom.
Lehota na prerokovanie návrhu začatie : 24.05.2017, ukončenie 24.06.2017
Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov č.2 je uložená na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom, k nahliadnutiu v stránkové dni a na webovej stránke v sekcii Územný plán.
Verejná vyhláška je zverejnená v sekcii Úradná tabuľa


Vytvorené: 24. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 6. 2017 09:45
Autor: Správce Webu