Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Obecná knižnica

 

Knižnica je v novej budove pod súpisným číslom 322 na námestí obce.

Otvorená je každý piatok od 14:00 do 17:00 hod. (V dňoch školských prázdnín piatok od 14:30 do 17:30)

Vedúci: Alexander Hlavatý, tel. 0908 036 216

Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Kráľovej nad Váhom