Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Geografia a rozloha obce

 

Obec Kráľová nad Váhom sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí do Nitrianskeho kraja a okresu Šaľa. Z hľadiska širších územných vzťahov je súčasťou Euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ.
 
Obec leží na pravom poriečnom vale rieky Váh, severovýchodne od okresného mesta Šaľa vo vzdialenosti približne 3 km smerom na Bratislavu. Reliéf územia je rovinatý s valmi medzi  starými ramenami Váhu, nadmorskú výšku má  stred obce 121 m a chotár 117 - 121 m. Má nivné a lužné pôdy. Poloha a nížinný charakter územia na ktorom leží sa podieľajú na tom, že patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska. Podunajská nížina, na ktorej sa obec  rozprestiera, patrí do teplej klimatickej oblasti s priemerom 50 letných dní ročne. Priemerná ročná teplota je 9,8 °C , priemerný ročný úhrn zrážok je 550 – 600 mm a priemerná vlhkosť vzduchu je 80 %.


Katastrálne územie obce má rozlohu 950,9471 ha, z toho

 

Typ pôdy m2
Orná pôda 6 028 556
Vinice 248 618
Záhrady 395 637
Ovocné sady 124 992
Trvalé trávnaté porasty 6 680
Poľnohospodárska pôda 6 804 483
Lesné pozemky 133 803
Vodné plochy 1 175 049
Zastavaná plocha 909 930

 

Geografia a rozloha obce

Hranice katastrálneho územia obce susedia s katastrami obcí Diakovce, Topoľnica, Kajal, Váhovce, Šoporňa, Dlhá nad Váhom a s mestom Šaľa.