Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

  • Zber projektových zámerov

DOTAZNÍK - Mapovanie zámerov na území Miestnej akčnej skupiny Dolné Považie

  • LEADER -  nástroj integrovaného územného rozvoja na miestnej úrovni

LEADER

  • MOŽNOSTI podpory prostredníctvom stratégie miestneho rozvoja 2014-2020

Možnosti podpory

  • DOTAZNÍK k spracovaniu Miestnmej stratégie rozvoja územia MAS Dolné Považie - Alsó Vágmente HACS

Dotazník