Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Knižnica je v novej budove pod súpisným číslom 322 na námestí obce.

Otvorená je každý piatok od 14:00 do 17:00 hod. (V dňoch školských prázdnín piatok od 14:30 do 17:30)

Vedúci: Alexander Hlavatý, tel. 0908 036 216

Knižnica1                                                                               Knižnica3Knižnica2

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK KNIŽNICE:    Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Kráľovej nad Váhom

KNIŽNÝ FOND KNIŽNICE k 31. 12. 2017 -  Knihy v slovenskom jazyku 

Krásna literatúra pre dospelých - slovenskí a českí autori: Beletria - Slovenskí a českí spisovatelia

Krásna literatúra pre dospelých - svetová literatúra:  Svetová literatúra

Krásna literatúra pre mládež:  Detská a mládežnícka literatúra

Náučná literatúra pre dospelých: Náučná literatúra

Náučná literatúra pre mládež: Náučná literatúra pre mládež