Navigácia

Obsah

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Knižnica je v budove pod súpisným číslom 322 na námestí obce.

Otvorená je každý piatok od 14:30 do 17:30 hod.

Vedúci: Alexander Hlavatý, tel. 0908 036 216

Knižnica1                                                                               Knižnica3Knižnica2

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK KNIŽNICE:   

Výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Kráľovej nad Váhom

KNIŽNÝ FOND KNIŽNICE k 31. 12. 2020 

Knihy v slovenskom jazyku:

Databáza  kníh k 31.12.2020: Databáza kníh k 31.12.2020 (s)

Krásna literatúra pre dospelých - slovenskí a českí autori: Beletria - Slovenskí a českí spisovatelia

Krásna literatúra pre dospelých - svetová literatúra:  Svetová literatúra

Krásna literatúra pre mládež: Detská a mládežnícka literatúra 

Náučná literatúra pre dospelých: Náučná literatúra 

Náučná literatúra pre mládež: Náučná literatúra pre mládež

Nové knihy v roku 2021

1/20212_20213_20214_2021

Niektoré nové knihy v roku 2020

2020/12020/22020/32020/42020/52020/6:

mládežnícka2mládežnícka3beletria3