Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Telekom

telekom

Navigácia

Obsah


Volebné obdobie 2018-2022
 

STAROSTA OBCE:          RNDr. Ferenc Bergendi

ZVOLENÍ  POSLANCI  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM

 
Ing. Ladislav Adamkó

Mgr. Katalin Csizmadia

Ing. Edita Hambalková

Ondrej Kožuch

Ján Pozsonyi

Ing. Kristína Pozsonyiová

Ing. Eliška Vargová

Mário Vincze

Mgr. Erika Vinczeová

Zástupca starostu: Ing. Ladislav Adamkó

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM

Komisia finančná, správy obecného majetku, kontrolná a priestupková:

Predsedníčka: Ing. Eliška Vargová

Členovia:Štefan Bencze
               Ing. Edita Hambalková
               Agáta Pozsonyiová
               Ing. Eva Sirotová

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy a bytových záležitostí:

Predsedníčka: Ing. Kristína Pozsonyiová

Členovia: Ing. Arpád Beneš
                Atila Forró
                Ing. Erik Kováč
                Erika Lenická
                Ján Pozsonyi
                Ondrej Varga
                Alžbeta Vadkertiová - zapisovateľka
 
Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry, sociálnych vecí a informovanosti:

Predseda: Ing. Ladislav Adamkó

Členovia: PaedDr. Elvíra Daru Bertalan
                Ondrej Kožuch
                Norbert Očovsky
                Ing. Eva Pistovič
                Bc. Erika Šmátralová - zapisovateľka
                Irena Vargová
                Mário Vincze
                Mgr. Erika Vinczeová       
                        
Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predsedníčka: Mgr. Katalin Csizmadia

Členovia:  Ing. Edita Hambalková
                 Ing. Eliška Vargová