Navigácia

Obsah

Volebné obdobie 2014-2018

STAROSTA OBCE:          RNDr. Ferenc Bergendi
ZVOLENÍ  POSLANCI  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM
Ing. Ladislav Adamkó
Atila Forró
Ing. Imrich Kovács
Ondrej Kožuch
Ing. Kristián Morovič
Mgr. Hajnalka Oláh
Ing. Eliška Vargová
Ing. Štefan Vincze
Bc. Tibor Vince

Zástupca starostu: Atila Forró

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM

Komisia finančná, správy obecného majetku, kontrolná a priestupková:

Predsedníčka: Ing. Eliška Vargová

Členovia: Ing. Štefan Vincze
                  Bc. Tibor Vincze
                  Ing. Eva Sirotová

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy a bytových záležitostí:

Predseda: Ing. Imrich Kovács

Členovia: Atila Forró
                  Gabriela Bičanová
                  MUDr. Ladislav Kardos
                  Ing. Arpád Beneš
                  Alžbeta Vadkertiová

Komisia školstva, kultúry a sociálna:

Predsedníčka: Mgr. Hajnalka Oláh

Členovia:         Ing. Ladislav Adamkó
                         Ondrej Kožuch
                         Juraj Tóth
                         Bc. Eva Bergendiová
                         Irena Vargová
                         Bc. Erika Šmátralová

Komisia mládeže a športu:

Predseda: Ing. Štefan Vincze

Členovia:  Ing. Kristián Morovič
                   Mgr. Gabriel Bánovszky
                   Ján Kamenár
                   František Vadkerti
                   Jaroslava Bergendiová

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Bc. Tibor Vincze 

Členovia:  Atila Forró
                 Ing. Eliška Vargová