Navigácia

Obsah

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - 15.2.2021-31.3.2021: Nové Zámky

Sčítanie obyvateľov 2021

Asistované sčítanie

Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov, začalo 3.mája 2021 a skončí 13.júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov.

Asistované sčítanie bude realizované 2 spôsobmi:

  1. obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. V našej obci je zriadené jedno  kontaktné miesto: OBECNÝ  ÚRAD v Kráľovej nad Váhom č. 71, kde sa obyvatelia môžu prísť sčítať v čase prevádzkových hodín:

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok: 8.00-15.30

    Utorok: 8.00-13.30

     Streda: 8.00-16.30

    Štvrtok: 8.00-15.30

      Piatok: 8.00-14.00

  1. obyvateľ môže požiadať o službu mobilného asistenta - mobilný asistent navštívi obyvateľa doma  a pomôže mu sčítať sa.

Počas doby asistovaného sčítania v pracovných dňoch môže obyvateľ požiadať o mobilného asistenta na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom č. 71 na týchto telefonických  kontaktoch: 

 031/771 31 22

0917 145 100

Požiadať o mobilného asistenta je možné aj prostredníctvom  

„Call centra ŠÚ SR“ - t. č. 02 20 92 49 19

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete meno a priezvisko, adresu,  na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť (teda  ulicu, súpisné číslo) a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Obec požiadavku zaeviduje a pridelí ju na vybavenie mobilnému asistentovi, ktorý občana bude následne telefonicky kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu a času návštevy.  Upozorňujeme, že asistované sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru, mobilný asistent Vás sčíta pri osobnej návšteve.

Správy