Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce

2B - II - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 461x

3 - I - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 354x

3 - II - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 326x

4 - I - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 280x

4 - II - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 270x

5 - I - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 253x

5 - II - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 246x

6 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 294x

7 - Výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 295x

8 - I - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 302x

8 - II - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 275x

9 - Výhradné ložiská enviromentálnej záťaže - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 262x

Textová časť Stiahnuté: 114x

Územný plán obce

Územný plán obce Kráľová nad Váhom Stiahnuté: 1237x

1 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 337x

2A - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:10000 Stiahnuté: 370x

2B - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 Stiahnuté: 392x

3 - Výkres dopravného riešenia Stiahnuté: 321x

4 - Výkres vodného hospodárstva Stiahnuté: 209x

5 - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov Stiahnuté: 216x

Stránka