Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce

2B - II - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 498x

3 - I - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 424x

3 - II - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 386x

4 - I - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 339x

4 - II - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 317x

5 - I - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 281x

5 - II - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 281x

6 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 351x

7 - Výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 351x

8 - I - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 355x

8 - II - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 332x

9 - Výhradné ložiská enviromentálnej záťaže - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 295x

Textová časť Stiahnuté: 145x

Územný plán obce

Územný plán obce Kráľová nad Váhom Stiahnuté: 1437x

1 - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 367x

2A - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:10000 Stiahnuté: 412x

2B - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 Stiahnuté: 430x

3 - Výkres dopravného riešenia Stiahnuté: 392x

4 - Výkres vodného hospodárstva Stiahnuté: 244x

5 - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov Stiahnuté: 276x

Stránka